آموزش زبان فرانسوی - مقدماتی تا پیشرفته

 

درس اول: خواندن و نوشتن الفبای فرانسوی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس دوم: ضمائرشخصی فاعلی زبان فرانسوی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top